Einzelgangers

Binnenkort is het zo ver en zullen de Christadelphians in een tweede stekje proberen mensen aan te spreken om meer te weten te komen over de Ene Ware God en over Zijn Zoon welke voor ons een ongelofelijke daad van zelfopoffering heeft gebracht.
De voorbereidingen voor de nieuwe cursus worden wel gedwarsboomd door de verplichting om een hele nieuw jaarplan op te maken voor meerdere klassen, welk ook een intensief werk zal zijn en nu echt niet op het gepaste moment mij opgedragen wordt in de school waar ik de meeste uren les geef.
Mijn leerlingen en ik hadden het er vorig schooljaar al niet makkelijk en kregen hun portie tegenwerking van bepaalde hooggeplaatsten, bewindslui en hun aanhang. Sommigen lieten echter niet van zich afbijten en verdedigden mijn werk met eer. Anderen die ook hun best hadden gedaan hadden het moeilijker om door de verdrukking toch te kunnen volhouden. Dit schooljaar heb ik hen nog niet terug gezien, alhoewel dat ik hoop dat zij zich zullen herpakken en weer van de partij zullen zijn. Want het is enkel door hun samenwerking, hun moed en hun doorzettingsvermogen dat wij samen iets kunnen presteren.
Het is die samenwerking die in de wereld van essentieel belang is en mensen kan vormen voor het leven.
In dit kleine land zijn er op vele vlakken uitzonderingen en mensen die niet met de grote maalstroom wensen mee te zwemmen, maar bewust keuzes hebben gemaakt omdat zij er in geloven en er achter staan. Die einzelgangers zijn nodig voor de nieuwe creativiteit en voor de verdere ontplooiing van de volgende generaties.
Voor mij zijn die leerlingen een geweldige steun en de grote reden waarom ik aan die job blijf houden die ook zorgt voor mijn nodige inkomen. Want in onze kerkgemeenschap zijn wij niet zoals bij de andere godsdienstgemeenschappen in België vergoed. Daarom moeten wij buiten onze pastorale diensten ook werk kiezen dat ons kan voorzien in ons levensonderhoud. Alles wat niet tegen Gods wil is kan daar voor in aanmerking komen. Maar natuurlijk doen wij dat liefst met onze tweede liefde voor werk. En bij mij is dat de bewegingstaal die ik hopelijk nog vele jaren aan anderen zal kunnen doorgeven met een blijvend enthousiasme.

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.