Begin Academisch Jaar

” Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid. Tegen zulke dingen bestaat geen wet.” (Ga 5:22-23 WV78)

Bij de aanvang van het academisch jaar leggen wij een welverdiende vakantie naast ons neer. Of het weder nu goed of slecht was, wij konden er maar het beste van maken. Maar nu de kinderen terug op de schoolbanken moeten is er weer de zon die glimlacht en haar heerlijke warmte laat voelen.

Weer komen verscheidene mensen onder elkaar om samen te leren of iets te ondernemen. Tien maanden gaan zij met elkaar verder op stap en hopen tegen eind juni ook weer nieuwe vaardigheden onder de knie te hebben.

Back to School
Back to School - Image via Wikipedia

Jeugdbewegingen nemen weer nieuwe thema’s op en clubs zien uit naar nieuwe leden en weer een bloeiend seizoen. In de academies hoort men weer de klanken van de instrumenten en kan men uitkijken naar theaterproducties, audio en visuele prestaties, die weer een extra dimensie geven aan ons doorlopend leven.

Wij trachten de saaiheid te ontvluchten en proberen het genot te vinden in meerdere zaken die ons vreugde kunnen brengen. Wij hebben de uitdrukkingsbare vreugde waar wij naar kunnen uitkijken, maar er is nog een grotere vreugde waar wij ook van kunnen genieten.

Soms lijkt ons leven een niet eindigende strijd tegen zo veel factoren die wij dikwijls niet kunnen controleren.

Maar waar wij met mensen samen zijn kan er ook een gevoel van verbondenheid zijn, op meerdere vlakken. Indien ons leven dan ook gevoed is door de Wonderbare Kracht van God zullen wij in ons ook de vrucht van de Geest in ons leren voelen en ook gaan leren uitdragen. Het is die innerlijke glimlach van een diepbrandende zon die ons liefde kan doen uitstralen. Door onze ijver naar God zullen wij ook verder vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing kunnen uitdragen. Ook al zal dat niet van vandaag op morgen gebeuren, maar zal de tijd raad brengen en ook volharding en zegepraal.  Er is geen wet die daar iets tegen heeft en die diegenen zal kunnen tegenhouden die in Christus Jezus geloven zonder Hem ooit gezien te hebben.

 

” Hem hebt gij lief zonder Hem ooit gezien te hebben. In Hem gelooft gij, ofschoon gij Hem ook nu niet ziet. Hoe onuitsprekelijk, hoe hemels zal uw vreugde zijn,” (1Pe 1:8 WV78)

2 thoughts on “Begin Academisch Jaar

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.