Kiemend zaad

De afgelopen dagen konden wij de natuur haar eerste pogingen zien om de kiemen weer te laten ontluiken. Elk graantje lijkt op zich zonder leven te zijn, maar geplaatst in vruchtbare grond zal het kunnen ontspruiten en nieuw leven brengen waarbij het meervoudig vrucht zal kunnen dragen.

Zo zullen wij als uit de dood moeten opstaan en het nieuwe leven binnen stappen. Onze lente in het aardse leven zal plaats kunnen grijpen als wij de keuze durven maken om gedoopt te worden in de naam van de Heer.

Dan zullen wij ook een nieuwe geestelijke instelling aannemen en er ons op verheugen te mogen dienen in de Kerk van God.

Om deelgenoten van dat Lichaam van Christus te zijn hoeven wij geen extra offers te leveren. De Verlossing kost u niets. De gave van Verlossing en Witwassing van zonde is aan jouw aangeboden omdat God vol liefde is voor jouw. Het is door Zijn liefde dat jij er trouwens bent. Hij zou niet liever willen dat jij met Hem eeuwig zal kunnen vertoeven op de beste wereld.   Jezus onderwees dat ware voorspoed begint met geestelijke gezindheid. De Vader heeft ons Zijn zoon aangeboden zonder dat wij er verder iets voor in de plaats hoeven te geven. Tenzij je stelt dat wij de Geestelijke waarden voorop moeten stellen. Het moet ons geen geld kosten om samen elkaar te helpen en samen onze ogen te richten op het toekomende leven waar op materieel als op geestelijk gebied een echt voorspoedige samenleving zal zijn.

Diegenen die gekozen hebben voor de Verlossing zullen mee zaad mogen zijn dat zich zal kunnen voortplanten. Zoals wijngaarden mooie sappige vruchten afleveren zullen Gods kinderen ook rijkelijk lekker sap over de aarde kunnen laten vloeien dat door meer en meer mensen zal begeerd worden.

Het uitgestrooide zaad kan door ons of door anderen begoten worden met de nodige voedingsstoffen. Zo kan iedereen in de Gemeenschap omzien naar elkaar, elkaar aanmoedigen, en kunnen wij er op toe zien dat wij geen gemiste kansen aan ons of onze vrienden laten voorbij gaan. De aanmoediging zal de nodige meststof kunnen zijn om samen succesvol onderweg te kunnen zijn en samen onze hoop werkelijkheid te voelen worden.

Jezus is als mens op wonderbaarlijke wijze op deze aarde geplaatst. Hij was een nieuw zaad. tot leven gekomen uit de Geest van God en de maagd Maria is Hij gestorven en werd lijkende op het dode zaad een bron van nieuw leven. Ook Hij verrees uit de dood, zoals na het afsterven van een plant het zaad opspuit. Op woensdag 12 april herdenken wij die dag dat Christus kenbaar maakte dat de wereld haar Nieuw Zaad, Nieuw Leven zou gaan brengen met een Nieuw Verbond en toekomst op een eeuwig leven. Als Lam zou Hij naar de slachtbank gevoerd worden, om voor ons een losprijs te betalen.Jezus gaf te kennen dat wij kunnen delen in Zijn overwinning op de dood wat met leven werd er leven gekocht. en allen konden delen in de vreugde van een Nieuwe Wereld. De zaaiers zouden terug waardige tuinders worden die datgene wat zij opbonden en verzorgden weer konden goed krijgen en verder doen bloeien. Voorzichtig heeft de Heer het zaad van deze aarde bijeengeschraapt en als het ware geadopteerd. Wij kunnen nu als zaad weer herboren geraken.

Lees meer hier over:  Jezus heeft de zonde overwonnen door in volmaakte gehoorzaamheid volledig Gods wil te doen.

‘oude mens’, die in Adam is, doden en een geheel ‘nieuwe mens’ in Christus worden

 Zonde leidde tot sterfelijkheid

The way of the wheat grain! & Oneness of this love

( Whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven )

 “salvation” (soteria) “deliverance and preservation” “wholeness” or “health.”

 Andere onderwerpen:

Gemiste bijeenkomst ook een gemiste kans

Sekten – Een bijbelse benadering #9 Enkele typische sektenkenmerken #5 Elitair

Messiaans Beraad over Asielbeleid

Breuk tussen generaties totaal en op alle gebieden

Traditionalisten van Pius X en Katholieke Traditionalisten

 Vrije kerken versus Vaticaan in VS

Hoe spreken Patienten mij van God

Mohammedaanse wetten tegen de christenen

Herboren christenen 45% van Amerikaanse volwassenen onder 48 jaar

CCM in China

Iraakse ontvoerders lieten Jezus film zien aan gevangenen

 Moeilijkheden & Christians.co.za – The gospel through e-media

 Wat bracht maart

Pride

This is true love

 Arkventure Bible Explorer

 Put away hair-splitting legalisms

2 thoughts on “Kiemend zaad

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.