God heeft u lief en heeft een plan met uw leven

 GOD HEEFT U LIEF EN HEEFT EEN PLAN MET UW LEVEN.

GODS LIEFDE

,,Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe” (Johannes 3:16).

GODS PLAN

Jehovah heeft alles geschapen en heeft in Zijn Schepping de mens geplaatst en de opdracht gegeven de schepping te beheren en zich  voort te planten.

Gods Woord was er van het begin en heeft de wereld nooit verlaten, maar heeft constant de wereld richtlijnen gegeven. Door het Woord van God is ons ook een toekomst gegeven. God heeft ons zijn Zoon geschonken om ons tot Zijn kinderen te laten uitgroeien.

Jezus zei: ,,Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed” (een leven met inhoud en doel) (Johannes 10:10).

+++

Lees ook:

Plan van God

Plan van god en wereldvrede

Image of the divine name Iehova printed on Sør...
Beeltenis van de goddelijke Naam -Divine Name of Ieohova printed on Sør-Fron church in Norway - Image via Wikipedia

One thought on “God heeft u lief en heeft een plan met uw leven

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.