Denkers in de maatschappij

Zij die denken in een maatschappij worden dikwijls niet graag gezien. zij die te veel vragen stellen worden meestal afgedaan als te lastige mensen.

Zodra mensen dan nog over god en gebod gaan nadenken, worden zij aanschouwd als “gevaarlijk” en zelfs als “ziels vernielend” en zeker als te mijden personen. De Christelijkheid van de vragensteller wordt vlug zelf in vraag gesteld. Gauw gaat men hen als onchristelijk aanschouwen en vlug worden zij bekeken als agenten van de duivel, aanstokers van het kwaad.

Drie-eenheid
Drie-eenheid - Image by Frerieke via Flickr
In Dogma-Free Theology gaat Steve Jones dieper in op de houding die mensen aannemen tegenover het denken over God of goden. In The Deity of Christ: A Plea for Doctrinal Tolerance haalt Steve Jones aan hoe vandaag nog steeds de andersdenkende wordt aanschouwd.
Ook al zijn er door de eeuwen heen verscheidene grote schrijvers of wetenschappers geweest die de Drievuldigheid in vraag hebben gesteld of zogezegde kerkelijk aan te nemen regels als niet-bijbels konden aantonen, heeft men het vandaag nog moeilijk met denkwijzen die afwijken van de grootste noemer Westerse Kerken.
Op Dogma-Free Theology wordt er dieper ingegaan op de houding van onze huidige maatschappij tegenover de Heilige Schrift en tegenover de verschillende interpretaties van die 66 geselecteerde of canonieke boeken. er komt duidelijk naar voor hoe de gemeenschap het moeilijk heeft met de al of niet goddelijkheid, het god-zijn of van God zijn.
De wetten van identificatie en ontologie worden in zijn argumenten naar voor gebracht om een duidelijk beeld te scheppen van wie wie eigenlijk is en hoe wij eigenlijk naar de verschillende mensen zouden moeten kijken.
De belangrijkheid van de verdraagzaamheid wordt in zijn teksten naar voor gebracht en er wordt op gewezen dat de eenheid van geest veel mooier is dan de theologische hoogdravende retorica of de wapenoproep van de inquisiteur.

4 thoughts on “Denkers in de maatschappij

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.