God is goed voor hen die Hem zoeken en op Hem blijven hopen.

Ook al kunnen wij tot een kleine minderheid behoren, is het niet slecht om rustig te blijven en ons geduld te behouden. Indien wij ons alleen voelen, verlaten door hen wiens liefde wij graag zouden krijgen, kunnen wij ons misschien omsingeld voelen door de vertwijfeling. Rondom ons lijkt er overal maar kommer en kwel te zijn.  Ook al zouden wij alleen blijven zitten in het donker, of onder de spot van vele mensen, zullen wij ons gezicht niet hoeven te verstoppen. De muren die rondom ons gebouwd lijken en de bitterheid die onze wereld overspoelt zullen ons kunnen sterken. Onze wegen lijken dikwijls opgebroken en men lijkt wel op ons op de loer te liggen in hinderlagen.
Verzadigd met bittere kruiden, met alsem gedrenkt kunnen wij soms onze tanden wel stuk bijten op de kiezel. Maar toch blijft er dat sprenkeltje hoop, een licht dat kan aangroeien.
Ik neem het ter harte  dat wij steeds op Jehovah zullen kunnen vertrouwen.
Denk er aan dat het dankzij de goedheid van Jehovah is dat wij hier vandaag zijn en dat wij nog niet zijn omgekomen. Jehovah’s genaden kennen geen einde, nooit houdt Zijn liefde of Zijn barmhartigheid op.
Het is goed om rustig te vertrouwen in God, want op Hem is het dat men werkelijk kan hopen om bevrijding te krijgen.
English: God's name Jehovah at the Protestant ...
Jehovah, de Vader van Jezus en onze Redder. - The name "Jehovah" in the Old Catholic church, St. Martinskirche, at Olten, Switzerland (1521).- Image via Wikipedia
25 Goed is Jehovah voor wie op hem hoopt, voor de ziel die hem blijft zoeken. 26 Goed is het dat men wacht, ja, in stilheid, op de redding van Jehovah. 27 Goed is het voor een fysiek sterke man, dat hij het juk draagt in zijn jeugd.

*

[Jodh]

28

Laat hij eenzaam zitten en blijven zwijgen, omdat hij hem [iets] heeft opgelegd. 29 Laat hij zijn mond regelrecht in het stof steken. Misschien bestaat er hoop. 30 Laat hij [zijn] wang bieden, ja, aan wie hem slaat. Laat hij een voldoende hoeveelheid smaad hebben.

+

[Kaf]

31

Want niet tot onbepaalde tijd zal Jehovah blijven verstoten. 32 Want hoewel hij droefheid heeft veroorzaakt, zal hij ook stellig barmhartigheid betonen naar de overvloed van zijn liefderijke goedheid. 33 Want niet uit zijn eigen hart heeft hij gekweld of bedroeft hij de mensenzonen.

[La’medh]

34

Dat men alle gevangenen der aarde onder zijn voeten verbrijzelt, 35 Dat men het recht van een fysiek sterke man voor het aangezicht van de Allerhoogste terzijde dringt,
36 Dat men een mens ertoe brengt in zijn rechtsgeding kromme wegen te bewandelen, [daarvoor] heeft Jehovah zelf geen [goedkeurende] blik gehad.” (Klaagliederen 3:25-36 NWV)

3 thoughts on “God is goed voor hen die Hem zoeken en op Hem blijven hopen.

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.