De Kerk moet God dienen

 

“2 „Dit heeft Jehovah gezegd: ’Ga in het voorhof van het huis van Jehovah staan, en gij moet betreffende al de steden van Juda, die komen om zich neer te buigen in het huis van Jehovah, al de woorden spreken die ik u gebieden zal tot hen te spreken. Doe er geen woord af. 3 Misschien zullen zij luisteren en terugkeren, een ieder van zijn slechte weg, en zal ik spijt moeten gevoelen over de rampspoed die ik hun denk aan te doen wegens de slechtheid van hun handelingen. 4 En gij moet tot hen zeggen: „Dit heeft Jehovah gezegd: ’Indien GIJ niet naar mij zult luisteren door in mijn wet te wandelen die ik U heb voorgelegd, 5 door naar de woorden van mijn knechten, de profeten, te luisteren, die ik tot U zend, zelfs vroeg op zijnde en [hen] zendende, naar wie GIJ niet hebt geluisterd, 6 wil ik, op mijn beurt, dit huis maken gelijk dat in Silo, en deze stad zal ik maken tot een vervloeking voor alle natiën der aarde.’”’(Jeremia 26:1-6 NWV)

 

De Kerk moet God dienen.

 

Het is niet steeds een gemakkelijke taak om klaar te staan voor de Schepper. God dienen is niet steeds conflictvrij, integendeel kan men er op aan dat de meerderheid van de wereld niet gediend is met een confrontatie over de godsgedachte.

Er zijn in de huidige wereld bepaalde organisaties die zegen bezig houden met de vervolgde kerk. Maar soms moet men de vraag stellen of die vervolgden zich soms niet te drastisch opstellen of niet te veel hun gedachten willen opdringen aan anderen. Alsook moet men nagaan in welke mate deze mensen ook de juiste houding aan nemen om God te vertegenwoordigen.

Adoniram Judson, detail from an engraving by A...
Adoniram Judson, detail from an engraving by Alfred Jones after a painting by Chester Harding, 1846 - Image via Wikipedia

Er gaat een verhaal over de missionaris Adoniram Judson, welke in de gevangenis onbeschrijfelijk moest lijden. Toen hij voor de koning van Birma moest verschijnen en hem de toestemming vroeg, om naar een bepaalde stad te gaan, om te prediken, de koning zich wel bereid voelde om een dozijn priesters uit te zenden. Maar niet hem, omdat hij bij het zien van de handen van de missionaris moest opmerken dat zijn volk geen gekken waren om zijn prediking op te merken, maar dat zij wel de beschadigde handen zouden zien.

 

Ook Kierkegaarde waarschuwde Christenen dat zij aan het spelen waren met het Christendom. Hij merkte op dat het Instituut de Kerk meer bezig was om macht te verwerven en goederen te bezitten in de plaats van een leven van opoffering.

 

Vandaag zijn er niet veel mensen die zich met God en gebod willen bezig houden, nog minder met de kerk. God dienen vraagt een opoffering. Men moet er iets voor over hebben. Zelf moet men in eerste instantie er toe over gaan de wetten en de Wil van God werkelijk te willen leren kennen. Zich Christen noemen houdt in dat men zich als volgeling en leerling van Christus Jezus wil opstellen. Dit heeft tot gevolg dat men Jezus leerstellingen dan ook zal moeten opvolgen.

 

Jezus was op de aarde gekomen om verder het Woord van God kenbaar te maken aan anderen. Ook wij moeten mensen om ons heen die God laten zien die wij willen volgen. Ook wij moeten die Woorden van God durven uitspreken en er naar leven.

 

God beloofde Jeremia dat hij zou lijden voor de getrouwheid aan Gods Woord. Ook voor ons is dat misschien weg gelegd. Maar niettegenstaande de slechte voorruitzichten wenste Jeremia toch anderen het Woord van zijn Meester te laten kennen. Zouden wij daar ook toe bereid zijn? En durven wij anderen laten horen en zien dat wij voor god kiezen? Durven wij bronnen die zich met de dienst van God bezig houden ook aan anderen leren kennen zo dat zij ook in de mogelijkheid gesteld worden om verder na te denken over die Almachtige Figuur?

2 thoughts on “De Kerk moet God dienen

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.