Door verkondiging ook geruster

Bent u bekeerd en hebt u berouw? Bent u tot bezinning gekomen of staat u nog diep beschaamd en gaat u gebukt onder de zonden van uw vroegere jaren?
Door meer te weten te komen wat er in het Woord van God staat moeten wij ons ook geruster gaan voelen omtrent het verloop van ons leven, maar ernstiger gaan nadenken ook betreft onze omstanders en over de weg die wij zelf verder willen op gaan. Zijn de bakens uitgezet en mijlpalen opgericht? wij moeten allemaal zelf keuzes maken en goed opletten op de weg die we willen volgen.

Image of the divine name Iehova printed on Sør...
Image of the divine name Iehova printed on Sør-Fron church in Norway - Image via Wikipedia

Waarom al maar uw eigen weg zoeken, opstandige? vraagt Jehovah zijn volk.

Jehovah of Jahwe JHWH zegene u, maar wil u zijn zegen aanvaarden? Hij wil de dorst lessen van hen die versmachten en op zoek zijn naar de waarheid.

Er komt een tijd is de godsspraak van Jahwe – dat Hij met Israël en Juda een nieuw verbond sluit;  geen verbond zoals Hij met hun voorvaderen gesloten heeft, toen Hij hen bij de hand had genomen om hen uit Egypte te leiden. Want dit verbond hebben zij verbroken, ofschoon Hij hun meester was.  Er is nu het nieuwe verbond dat Hij met Israël sloot: “Ik schrijf mijn wet hun binnenste, Ik grif ze in hun hart. Ik zal hun God, en zij zullen mijn volk zijn. 34 Dan hoeft niemand een ander nog voor te houden: ‘Leer Jahwe kennen.’ Want iedereen, groot en klein, kent Mijn al – godsspraak van Jahwe -. Ik vergeef hun misstappen, Ik denk niet meer aan hun zonden. 35  Dit zegt Jahwe, die de zon heeft gemaakt als het licht voor de dag, de maan en de sterren als het licht in de nacht; die de zee opzweept dat de golven bruisen, die heet: Jahwe van de legerscharen: 36 Als deze orde ophoudt te bestaan – godsspraak van Jahwe – dan blijft ook Israël niet langer mijn volk. 37 Dit zegt Jahwe: Evenmin als iemand de hemel boven kan meten of de grondvesten der aarde beneden kan peilen, evenmin verwerp Ik ooit het geslacht van Israël, ondanks alles wat het misdaan heeft – godsspraak van Jahwe -.” (Jer 31:21-37 WV78)

Niet enkel wij moeten Jehovah kennen, maar de hele aarde. Hoe vlugger dit gebeurt, hoe vlugger wij totale bevrijding kunnen verwachten. daarom is het zo belangrijk dat meer mensen uit gaan om het Goede Nieuws te verkondigen, zo dat meer mensen zich tijdig tot God kunnen wenden en zich kunnen sterken voor het nakende einde.

11 thoughts on “Door verkondiging ook geruster

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.