Samen werken aan een Open Gemeenschap

Christadelphian @ Redcliffe
Christadelphian @ Redcliffe - Image by Leonard John Matthews via Flickr
De Broeders in Christus of Christadelphians trachten een open Kerkgemeenschap te zijn. Niemand van hen aanschouwt zich als heilig of meer bijzonder dan de andere. Er zijn geen specifieke gradaties onder de werkenden in de groep. Geen pausen, kardinalen of bisschoppen. Iedereen tracht naar eigen vermogen zijn verscheidene taken te vervullen.
Iedereen moet voor zichzelf steeds zelf alles onderzoeken. Wij verwachten van de gemeenschap dat zij een kritische geest kunnen opbouwen en zelf regelmatig de Heilige Schrift onderzoeken. Uiteindelijk draait het in de gemeenschap er om dat iedereen probeert, naar eigen vermogen, om het Goede Nieuws te verkondigen. De erkenning van de Gospel is de kern van deze wereldse realiteit. Hoe men het draait of keert is iedereen rondom ons in de ban van de wereld en moeten wij er mee zorg voor dragen dat wij zelf, zo wel als de mensen rondom ons, losgerukt worden uit de slavenmaatschappij.
Wij allemaal moeten ons er sterk van bewust zijn dat het enkel Jezus is die iemand kan redden. Maar wij hebben van de Heer Jezus de opdracht gekregen om deelgenoten te zijn van Zijn werk voor Zijn en onze Heer der Heren, Jehovah God.
Wij moeten er bewust van zijn dat het loskoop offer aan anderen moet bekend gemaakt worden en dat wij daartoe onze bijdrage moeten voor leveren. Persoonlijke heiligheid is het gevolg van Jezus Zijn Zoenoffer. Zonder de Terugkoop zijn wij reddeloos verloren, maar daarnaast hebben wij nog taken om onze ‘hemel’ te verdienen. Zonder werken is het geloof dood en van geen nut.
Wij kunnen zo bijvoorbeeld zaken beginnen in te zien, maar niet willen veranderen omdat wij willen vasthouden aan tradities of niet willen onderdoen voor de meerderheid. dit gaat ons niet verder vooruit helpen en zal ons later bij het laatste oordeel zeker kunnen aangerekend worden.
Wij moeten tot een punt komen dat wij anderen mee willen betrekken in het groeien naar eenheid met God. Indien wij ons aan de Wil van God willen overgeven kan God ons of hen opnemen en scheiden van de wereld.
Ook wij moeten er misschien toe over gaan om gescheiden te worden van de wereld en de Goede Boodschap van het Koninkrijk van God verder uit dragen en andere mensen gelijkgezinden leren doen kennen.
Indien wij zelf niet zo goed kunnen prediken of verkondigen kunnen wij dat aan anderen over laten, maar kunnen wij ze op andere manieren misschien in hun werking steunen.
Wij kunnen de predikers onze vragen en meningen naar voor brengen om zo ook anderen gedachtewisselingen te doen inzien om zelf verder zijn of haar eigen gedachten te vormen en op te maken.
Op het net bieden de Broeders in Christus uit België een mogelijkheid om vrij vragen te stellen, antwoorden te geven of te reageren.
Iedereen is bij ons welkom om even te bezinnen, gezelschap te vinden, troost, of een uitlaatklep, zonder dat wij iets willen opdringen.
Wij willen aan iedereen die ze wil ontvangen de middelen geven om verder te onderzoeken.
Samen kunnen wij er aan werken dat het geloof verder verspreid kan geraken door aan elkaar de middelen te geven voor verdere studie en door anderen de studiemogelijkheden kenbaar te maken.

Zo kunnen wij de op het net staande Forums voor verdieping rond het christelijk gebeuren aan anderen doen kennen:
het algemene
Bijbelonderzoekers naast het Christadelphian Broeders en Zusters in Christus
Bijbelvorsers presenteert ook: Bijbelvorsers blogspot

21 thoughts on “Samen werken aan een Open Gemeenschap

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.