De Kerk als realiteitsspel

Doorheen de eeuwen was de kerk een plaats geworden waar mensen met hun noden en zorgen naartoe kwamen. Met de jaren groeide het van een actief gemeenschapscentrum uit tot een bijeenkomstplaats waar men passief toekeek en luisterde omdat men zich verplicht voelde tegenover bepaalde familieleden of omdat men met spirituele leegte zat. Verder werd de kerk nog meer een plaats waar enkel die genen kwamen die hun verwachtingen, hun wensen wilden ingewilgd zien. In vele gemeenschappen groeide de kerkvereniging ook uit naar een neven-sociaal centrum waar de subcultuur van de muziek en gezelligheidscultuur werd beoefend. Als het maar leuk is. In bepaalde gemeenschappen komt het er op aan een radicale alternatieve volksgemeenschap te kweken. Kwistig wordt er omgesprongen met het ‘in tongen spreken’ en gebedsgenezingen, wonderen die iedereen kunnen lokken om het samen lekker uit te zingen.  Sociologen stellen vast dat er een vernieuwde belangstelling is voor religie. Zij spreken van een ‘sacraal reveil’. Maar die religiositeit is moeilijk onder één noemer te brengen en niet meteen van christelijke aard.
Het komen te leven in de lijn van Christus is naar een zijlijn geschoven. In vele gemeenschappen werd God zelfs volledig verbannen. Wij zijn aanbeland in een tijd van Godsverduistering. In de kerk is er ook een vorm van dementia opgetreden.
Spijtig genoeg zien wij de gevolgen van een meer en meer van de bijbelse ethiek afwijkende gemeenschap. Alle grote culturen hebben een opgang en een neerval gehad. Duidelijk zien wij met de terugkeer van de brood en spelen toestanden, het opkomende verval van deze hoogstaande cultuur. De Westerse Wereld is duidelijk haar verval verder aan het doorzetten.
Kijk maar in je eigen omgeving. De televisie met haar realiteits spelletjes en half-spel-documentaires is een spiegelbeeld van de voorkeurlevensvisie en levenswijze van deze opgroeiende maatschappij. In de buurt, de scholen, gemeenschapscentrums, universiteiten en bezinningscentra zien wij dat het Judeo-christelijk wereldbeeld snel een ontkerkelijkte post-christelijke natie aan het worden is waar menselijke waarden geen prioriteiten meer hebben. christenen zelf geraken verward omtrent hun geloof en de waarden in hun omgeving. 

Indien normen en waarden vervagen geraakt het hele denken van de geciviliseerde mens ondermijnd. Vandaag zijn er vele kerken aan het dood bloeden en met hen hun leden. De staten hebben een veelheid van wetten uitgevaardigd maar houden zich er niet aan. Gods wetten zijn door de meesten reeds lang vergeten.
 
Door de normvervaging ziet men steeds minder verschillen tussen het christendom en de van God vervreemde wereld.
Over de Westerse Kapitalistische wereld is de golf van ontkerkelijking gegaan en staat men voor een keerpunt waar de gemeenschap de ernstige keuze zal moeten maken welke overtocht zij zal gaan nemen om de juiste toekomst tegemoet te gaan. Zoals Ieren en vele andere Europeanen hun toevlucht in de Nieuwe Wereld moesten gaan zoeken, staat voor ons vandaag een andere Nieuwe Wereld voor de deur. Betreft ethische waarden zijn vele westerlingen ontspoord door de verslaving aan de materie en het geldgewin. Vanuit de armere wereld kunnen nu mensen met een rijkere geest ons weer waarden bij brengen die hier dreigden verloren te gaan.
De maatschappij is het bewustzijn verloren dat niet alles wat onze ogen of mond voorbij gaat goed voor ons is. Het geestelijke als het lichamelijke dienen wij in overweging te nemen.
De Kerk zal zich terug moeten gaan herbronnen om haar rijke verleden niet verloren te laten gaan.
Wij moeten hoognodig terug naar de leerstellingen van de stigmator van de beweging De Weg om daadwerkelijk dat juiste Pad terug te vinden. Het Christendom moet terug de draagkracht van Jezus Zijn leerstellingen naar boven halen. Meerdere kerkvaders zijn hiervan bewust en grijpen terug naar de studie van de vroegtijdse kerk en overdenken wat zij bezig zijn en naar waar zij willen toegaan.
Bijbelvorsers zijn steeds op zoek gegaan naar de bronnen. Bijbelonderzoekers zijn doorheen de geschiedenis constant alles blijven onderzoeken. Doorheen al de strubbelingen zijn er steeds mensen getrouw gebleven aan de Bijbel. Overal konden wij mensen vinden die zich volledig aan het Woord van God wilden houden en de eigenheden van denominaties over het hoofd bleven zien. Zij bleven zich richten op het belangrijkste. Hierdoor konden wel bepaalde groeperingen de vallen vermijden waarin anderen wel trapten en meegesleurd werden in het verval door het afwijkend gedrag van ware aanbidding.
In onze maatschappij komt het er op aan dat er blijvend mensen zich verdiepen op levensvragen en op naastenliefde. Niet door in het luchtledige te filosoferen gaat men de maatschappij kunnen bijsturen. Samen moet men gedachten willen delen en constructief de wereld om zich heen willen benaderen. Iedereen kan in zijn kleine omgeving een aanvangspunt zijn en zo een kraal van een wereldwijde ketting worden. Wij moeten open staan voor bevraging want er is veel te veel dat er in de weegschaal ligt. Niemand mag bang zijn om vragen te stellen, want er staat te veel op het spel. Het is misschien wel nog niet vijf voor twaalf, maar het is reeds veel te laat.
Wij moeten er op toezien dat het kerkgebeuren geen Walt Disney-achtige evenementen voorstelling wordt. Op het vaste land (België-Nederland) zien wij vele mensen bekoord worden door de showevenementen van bepaalde groeperingen. Met de opkomende satelliet televisies en de aanbieding van meerdere digitale kanalen zijn er die tv-showkerken die ook hier vele mensen zullen gaan veroveren zo als zij reeds in de Amerikaanse Staten velen in de ban heeft geslagen. Gelukkig zijn er ook nog wel kerken waar Christus ter sprake komt, maar opvallend liggen er dikwijls eerder andere factoren in de aantrekkingskracht en in de overtuigingsrede.
God heeft niet constant wonderen nodig om zich te laten bevestigen en wij moeten nagaan of het wonderzoeken wel de juiste motivatie is voor het navolgen van de Heer.
Christus is de weg om ons tot God onze Vader te brengen, maar diegenen die de Messias willen navolgen moeten juist gemotiveerd zijn en moeten samen zich verenigd voelen als Broeders en zusters in Christus.
Als levensgemeenschap willen wij uitkijken naar een wereld waar het goed is toeven. Luxe mag gerust, maar mag de menselijke waarden niet naar beneden halen. Het leven is niet op te nemen als een spel van wellust en vertier zonder waarden. Wij dragen de verantwoordelijkheid van diegenen die na ons komen en zullen ook de gevolgen dragen van de opvoeding die wij ze gegeven hebben. Als Christenen hebben wij nog een grotere verantwoordelijkheid dan zij die niet geloven. Wij moeten daarom ook de nodige stappen ondernemen omdat vriend en vijand dan ook in de beste omstandigheden zal kunnen overleven.
Samen kunnen wij aan een betere wereld werken, maar er is moed voor nodig, en men kan niet aan de zijlijn blijven staan toekijken. Handelen is een prioriteit.
Ook in Vlaanderen zijn er gelovigen die willen uitkijken naar diegenen die zich in Christus willen verbonden voelen. Als Broeders en Zusters in Christus kunnen zij in hun kleine woonomgeving beginnen en samen mee op weg gaan om verder de liefde van Christus uit te dragen zodat de gehele gemeenschap van gelovigen en niet gelovigen er beter van kan worden.
Christadelphia in the World

13 thoughts on “De Kerk als realiteitsspel

  1. […] De Kerk als realiteitsspel Share this:TwitterFacebookPinterestTumblrStumbleUponRedditLinkedInDiggEmailPrintLike this:LikeBe the first to like this. This entry was posted in Bijbel Lezen, Bijbel of Heilige Schrift, Bijbelstudie, God (Nederlandse artikelen), Jezus Christus and tagged Apostel, Eindtijd, Gods Wet, Gods Woord, Groeien, Keuze, Koninkrijk van God, Leermeester, Overtuiging, Prediken, Profetie, steeds, Sterker worden, Verkondigen, Wedloop. Bookmark the permalink. […]

    Like

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.