Verdriet

Verdriet voelt dikwijls ook aan als angst. Onzekerheid en spanning worden door het verdriet opgeroepen. De droefheid, leed, kommer en smart brengen in het hart een afwachtend houding aan en onzekerheid. dikwijls gat men gewoon over tot een bijna passieve toestand van uitkijken naar een opkomende verandering.
Het verdriet kan er gekomen zijn door het verlies van een dierbare of van een job, maar in ons leven wordt er ook veel leed aangedaan door het verlies aan vertrouwen, of de ontgoocheling die mensen rondom ons gebracht hebben.
De emotionele beschadiging brengt ons dikwijls de meest gevoelige hartzeer. Het zijn meestal situaties buiten ons vermogen die ons het meeste leed toe brengen.
Of het nu het verlies van een baan, moeilijkheden in onze gezondheid of in ons huishouden, of al zou het gaan om valse beschuldigingen die ons zijn toe gebracht, de fysische, emotionele en geestelijke pijnen kunnen zeer hoog oplopen.
Indien wij onrecht aangedaan voelen, kunnen wij ons zo miserabel voelen. Het kan helemaal aan ons gaan teren. Over dag en nacht kan het ons denken bezig houden en afleiden van andere acties die wij anders zouden gaan ondernemen. Het leed gaat ons soms helemaal verlammen en van ons gewone doen omverwerpen. Bij sommigen kan het zo ver gaan dat het leed de eigen persoonlijkheid helemaal gaat ondermijnen. Het verdriet gaat hen soms helemaal omringen en versmachten.
Voor sommigen gaat het zelfs zo ver dat hun dagen in rook lijken op te gaan. Al de voorgaande verwezenlijkingen lijken van geen tel meer te zijn. Etenslust vergaat alsook de moed om nog verder nieuwe dingen te verwezenlijken. Men voelt zich helemaal aangetast.
Als wij zo beproefd worden hebben wij de nijging allerlei dingen in twijfel te trekken. Ons zelf stellen wij in vraag. Onze plaats in heel het gebeuren wordt voor ons dikwijls zeer belangrijk geacht en wordt in het licht gesteld of vergeleken met anderen rondom ons. Persoonlijke eigenwaarde is in veel gevallen een zware last die op ons drukt en het leven ons nog moeilijker maakt als wij beproefd worden.
Best zouden wij die eigen persoonlijkheid op zij kunnen zetten. Maar dat is niet zo makkelijk als gezegd.
Wij kunnen ons zelf veel leed besparen door dieper in ons zelf te gaan graven en onze relatie met God verder te onderzoeken. Want uiteindelijk wat kunnen mensen ons aandoen? wat kan er met ons gebeuren? Hoe staat het met de dood als deze over ons komt? Waar staan wij dan, als het aardse leven uit ons is gegaan?
Zodra wij blijken te bezwijken in ons hart blijken bij veel mensen God op de pinnen te komen. Pas dan gaan veel mensen hun hart uit storten voor hun god. dan krijgen ook veel mensen gemengde gevoelens over hun god.
Nochtans mogen wij er op aan dat als wij voor Jehovah (of Jahwe) , onze God kiezen, dat dit aardse lijden ons niet zo zal hoeven te deren als wij nu ondervinden.
Wij kunnen er van verzekerd zijn dat God daar is om de klacht der gevangenen en beproefden te aanhoren. Hij is bereid allen die in Hem geloven te helpen en de kinderen van de dood te bevrijden.
Bij Hem kunnen wij het best terecht met onze zorgen, en Hij zal voor ons de beste oplossingen bezorgen.
In Hem hoeven wij te vertrouwen.
Door ons tot God te wenden kan ons veel leed bespaart worden.
Lees psalmen 92-93, 95, 98,100,102 & 103
Wil je er over je verdriet praten, contacteer ons:

Belgische Christadelphians
Foksweg 14
B.3061 Leefdaal

België
EU
Op het net staan enkele Forums voor verdieping rond het christelijk gebeuren ter uwer beschikking:
het algemene Bijbelonderzoekers Journal
naast het Christadelphian Christadelphians Multiply Journal
Verder kan u ook debatteren en meer artikels en gegevens vinden op:
++
  • Breivik geen enkeling
    Over de verschrikkelijke tragedie van een man die zich verdrukt voelt in een maatschappij waar immigratie toegenomen is.

4 thoughts on “Verdriet

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.