Afschrikwekkende foto’s op sigaretten pakjes

Vanaf november volgend jaar zouden ook in België pakjes sigaretten bedrukt worden met afschrikwekkende foto’s. Het gaat om afbeeldingen van onder meer zwartgeblakerde longen en rotte tanden. De Europese commissaris van Gezondheid wil tegen dan die beelden in roulatie brengen. (KUM/DS 12-13 okt 2005)

De waarschuwende teksten dat het roken de gezondheid kan schaden leken onvoldoende. De mensen zijn hardleers. sommigen vinden dat roken een deel van onze cultuur is.

Roken is een deel van onze cultuur!
Roken is een deel van onze cultuur!- Image by LHOON via Flickr
Ook al wordt vlak voor hun neus in grote dikke letters zwart op wit voor hun duidelijk gemaakt dat zij bezig zijn hun eigen leven in gevaar te brengen, willen de mensen er toch mee door gaan.
Zo ook is het niet enkel voor het brengen van giftige stoffen in hun lichaam via het roken. Ook het toebrengen van giftige stoffen voor lichaam en geest deert hen dikwijls niet.
Het geestelijke bekommert hen nog het minst. Waarom zouden zij trouwens daar aan denken? Dat is het minst van hun zorgen. als zij maar (aards) geluk hebben. genot is voor hen primordiaal. Brood en spelen. Lekker entertainment.
Wij moeten er echter van bewust zijn dat niet alles wat onze ogen of mond voorbij gaat goed voor ons is. Nog belangrijker is dan wat er uit onze mond kan komen. wij moeten ons er van vergewissen of dat alles wel degelijk goed is voor ieders gezondheid. Het geestelijke als het lichamelijke dienen wij in overweging te nemen.
Maar het belangrijkste is de geestelijke houding, want die zal de rest van ons en van het leven van de anderen bepalen.
Wij moeten er werk van maken met een gezonde geest in een gezond lichaam te leven in een gezonde atmosfeer.

One thought on “Afschrikwekkende foto’s op sigaretten pakjes

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.