Houding Christenen tegenover andere Christenen

Op de laatste avond met Zijn apostelen was een van de belangrijke dingen die Jezus hen vertelde een oproep naar ons allemaal die Christus willen volgen.

” Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben, zoals Ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben. Hieruit zullen allen kunnen opmaken, dat gij mijn leerlingen zijt: als gij de liefde onder elkaar bewaart.’” (Joh 13:34-35 WV78)

Een nieuw gebod dat zeer overkoepelend is want als wij anderen liefhebben zoals  onszelf moet het wel goed kunnen lopen. “heb elkaar lief”. Zoals Christus de apostelen en ons heeft liefgehad, zo moeten wij eigenlijk elkaar liefhebben. Aan onze liefde voor elkaar zal iedereen zien dat wij Christusleerlingen zijn.

Met al die scheuringen is het zeer moeilijk voor anderen te merken dat het ware Christenen zijn die zelfopofferende liefde voor elkaar willen betonen en de behoeften van hun geloofsgenoten boven die van zichzelf te plaatsen.

In zijn beroemde Apologeticum citeerde de tweede-eeuwse schrijver Tertullianus mensen die over de christenen zeiden: “Zie hoe zij elkaar liefhebben en hoe zij bereid zijn, voor elkander te sterven.’

A rock-cut temple in Cappadocia
een in de tufsteen uitgehouwen tempel. - A rock-cut temple in Cappadocia - Image via Wikipedia

Ik herinner mij als kind veel verhalen gelezen te hebben over de eerste Christenen en de vervolgingen die zij te verduren kregen. Ook ben ik gezegend geweest in 1983 ondergrondse christelijke steden te mogen bezoeken in Cappadocië. Men kon zich goed inbeelden hoe de 1 ste en 2 de eeuwse Christenen daar moesten leven. Toen stond eensgezindheid en eendracht nog hoog in het vaandel.
Toen konden zij elkaars lasten blijven dragen en aldus de Wet van Christus vervullen. In de Handelingen van de apostelen komen wij ook te weten dat er reeds in de vroege eeuwen van onze tijdreking meningsverschillen voor deden.

Vandaag zouden er velen een les kunnen aan nemen hoe de apostelen wisten om te gaan met die verschillen hoe men dacht God te moeten loven.

Door onze onvolmaaktheid zijn wij geneigd om in de valkuilen van onze eigen zwakheden te vallen. De eigenwaarde en vooropstelling van eigen ideeën is het gevaarlijkste. Zelfzucht is namelijk een van de grootste obstakels om de Wet van Christus te gehoorzamen.

Vandaag wordt die neiging versterkt door de stress van het dagelijkse leven, de competitiegeest op de school of op het werk en de strijd om de eindjes aan elkaar te knopen. Machtswellust heeft door de eeuwen heen steeds verdeling teweeg gebracht en de kerkgemeenschappen hebben daar niet aan kunnen ontsnappen. Die machtsverdelingen brachten met de vele scheuringen en groeperingen ook een concurrentiegevoel alsook een tegenstandersgevoel.

Zich zelf verloochenen ten voordele van een groep of gemeenschap wordt alsmaar moeilijker. En in de groepen gaat een sterke overbeschermingsdrang er juist voor zorgen dat men een negatief gevoel krijgt als buiten staander, maar dat ook in de groep zelf vlugger zaken uit proporties worden getrokken en weer verdeeldheid te weeg brengen.

Dat men op de hoede moet blijven overeenkomstig Gods Woord (Psalm 119:9-16) te kunnen blijven leven begrijp ik, maar ik vind het zeer gevaarlijk als een gemeenschap uit angst voor andere ideeën zichzelf gaat overbeschermen en argwanend wordt bij elk ander woord gebruik of bij elke andere formulering dan men gewoon is.

Het is aan de leiders van de ecclesia om voldoende kracht in de gemeenschap te pompen om de leken de vrijmoedigheid van het spreken te geven zodat zij juist met de Heilige Geest vervuld kunnen geraken en de moed kunnen opnemen om met vrijmoedigheid te spreken en van gedachten te kunnen uitwisselen. Anders ontstaat het gevaar dat niemand iets zal durven bevragen in de gemeenschap en dat bepaalde personen dan steeds het hoge woord zullen voeren en dan ook hun gedachtegoed zouden kunnen opdringen aan anderen. Een groepering zou dan ook zo valse leerstellingen kunnen opdringen aan hun leden, terwijl deze hun stem gesmoord zullen voelen.

Wij moeten er voor zorgen dat wij als Christenen elkanders vrijheid respecteren en oor hebben voor eenieders meningsuiting. Eveneens moeten wij er voor zorgen geen tunnelvisie te krijgen door strenge oogkleppen of kleinzieligheid te kweken, maar moeten wij breeddenkend blijven.

 

+++

Over Cappadocië kan je onder meer vinden:

 • Beautiful Cappadocia – Goreme, Turkey (travelpod.com)
  Cappadocia is famous for its surreal landscape of what are called Fairy Chimneys – they come in various shapes and sizes and are made naturally by the erosion of the super soft volcanic rocks. What makes the area really fascinating though, is that people live in these things and have made them into cave-like houses.

  We visited a large, maze like underground city – one of 36 underground cities in Cappadocia. It was just amazing as there were tunnels and doorways leading everywhere. It comprised of 8 floors, going 80m deep. There was a school, living quarters and an even a winery. The cities were originally built for people to live in during times of danger – people would live down there for up to 6 months at a time

  Goreme Open Air Museum 3

  . The cities were originally built by the Hittites around 2000 BC but have been considerably expanded over the years.

  Goreme Open Air Museum - Image Beautiful Cappadocia; Travel Pod

  Goreme Open Air Museum 3
  Goreme Open Air Museum - Image Beautiful Cappadocia; Travel Pod
 • Land of beautiful horses (geokult.wordpress.com)
  The surrealistic geological formation of Cappadocia is one of the wonders of the world. It is the result of the natural forces during the intense volcanic activity. In addition to the European Alps, the Taurus Mountains of southern Anatolia were formed during the Tertiary period of geological development (65 million to 2 million years ago).
 • Home sweet cave (seattletimes.nwsource.com)
  A small dwelling carved into the volcanic rock of the hillside
 • Uchisar & Horse Ride – Uchisar, Turkey (travelpod.com)
  Many rooms hollowed out into the rock are connected to each other with stairs, tunnels and passages. At the entrances of the rooms, there are millstone doors, just like the ones in the underground settlements, used to control access to these places.

  Many rock cut churches have been discovered not only on the outskirts of the castle but also inside it. The reason for this may be that Goreme, having numerous churches and monasteries, is very close to Uchisar.
 • Things to do in 5 days in Cappadocia (ask.metafilter.com)
  As far as underground cities go, the main ones are Derinkuyu and Kaymakli. I’ve been to both, and thought Kaymakli was somewhat more interesting due to smaller rooms and funkier geometry. However, if you’re a very large person you may have a hard time in Kaymakli as there are a couple sections that get both narrow & low-ceilinged. I’m 6’4″ and it was no problem, but I’m also thin so I could scrunch up easily.

  I also liked scrambling about the ruins near Yaprakhisar, although you do have to be a bit intelligent about risks.

  I kind of loved the Mirror Church (Aynali Church) on the road from the Goreme Open-Air museum to Ortahisar. Very tiny, very dark, with a lonely caretaker who made me tea. It’s less showy than the Open-Air churches but cool! Bring your headlamp. I loved walking the Rose Valley too.

5 thoughts on “Houding Christenen tegenover andere Christenen

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.