Aanvang Nieuwe Schooljaar

Vandaag begint het nieuwe schooljaar weer.
Voor sommigen wordt het de eerste dag in een nieuwe omgeving. Zij worden soms helemaal in het nieuw gestoken daar voor.
Hebben wij onze nieuwe boekentas al opgenomen? De nieuwe wijnzak? Hoeveel maal hebben wij in ons leven proberen nieuwe kleren aan te doen, maar ook in een nieuwe huid te kruipen?
Waar wij ook zijn, God slaat ons gade. Hij is de Aanwezige. Hij is de tijd, het verleden, het heden, de toekomst en hét Zijn verenigd in één. Hij is die is, was en zal zijn. “Ik ben die ben”
Door heen ons leven zijn wij door scholing gevormd geworden. Maar hebben wij naar de meest volmaakte leermeesters kunnen luisteren?
Tropenmuseum Royal Tropical Institute Objectnumber 20007624 Schoolklas in Bigiston
Schoolklas in Bigiston - Prent van het Koninklijk Tropenmuseum Royal Tropical Institute

Hebben wij ons durven over geven aan diegenen die ons wilden vormen?
Handelen wij als de dikke boomstam die niet wilde aannemen dat hij een standbeeld zou kunnen worden, en zich niet wou overgeven aan de gereedschappen van de beeldhouwer?
De spanning van de eerste schooldag zou eenieder moeten vullen in het vooruitzicht zich over te geven aan Hem die ons het best kan vormen.
zijn wij er ook van bewust dat wij een reisgenoot hebben die bereid is onze hand stevig vast te houden? Wat er ook op onze lever ligt, in onze gedachten omgaat, ons hart roert, God is ons nabij.
Wie of wat hebben wij eigenlijk nodig? Als wij Jehovah hebben en als wij de Liefde van Christus voelen en Zijn zoenoffer aanvaarden als onze redding, wat hebben wij dan nog meer nodig?
Zonder bijstand ben ik – doch bij U verlang ik niets meer op aarde (Ps 73:25)

Laat onze ziel dorsten naar Jehovah, naar de levende God. (Ps 42:2)

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.