Kleine gemeenschappen voor geloofsvorming en verspreiding

Volgens een Gallup poll stelt men wel vast dat er zes hoge noodspunten zijn, welke de mensen vandaag bezig houden:
  1. Te geloven dat het leven zinvol is en een doel heeft
  2. Graag willen de mensen voelen dat zij bij de gemeenschap behoren en er een dieper deel van mogen uitmaken.
  3. De mensen willen geapprecieerd worden en zich gerespecteerd voelen
  4. Men wil aanvoelen dat er naar hen geluisterd wordt en dat er waarde wordt gehecht aan hun woord
  5. Men wil ook merken dat men in de gemeenschap kan groeien in zijn geloof
  6. Alsook wil men het gevoel hebben dat men er steeds op aan kan dat men praktische hulp kan vinden om een volwassen geloof te laten ontwikkelen
Deze zaken zijn makkelijker haalbaar in kleinere groepen.
Talk talk talk talk talk talk...
Praten, praten en nog eens praten... - Talk talk talk talk talk talk... - Image by THEfunkyman via Flickr

Persoonlijk vind ik dat in een meer besloten kring betere resultaten kunnen behaald worden door de persoonlijke aanpak dan in praatgroepen op het net. Het internet lijkt zulk een afstandelijke bedoening waar men ook makkelijk in oppervlakkig gekeuvel kan geraken op een Msn-groep of waar men op weinig plaatsen echt kan verdiepen. Ook blijkt men vlugger verkeerd begrepen te worden op het net, terwijl dit in een kleine groep vlugger bijgestuurd kan worden en de bewegingstaal ook reeds veel misverstanden doet vermijden of veel meer duidelijker maakt.

De apostelen en de eerste volgelingen van de snel groeiende beweging De Weg brachten het nieuws omtrent Jezus de Nazareen mondeling van de ene naar de andere plaats over een uitgebreid gebied.
Men kan stellen dat het gebruik van het vormen van kleine groepjes in een woonplaats het meest intieme kan geven om een diepe gelovigheid te vormen.
In de vroege tijden bleken de samenkomsten in elkaars huizen een goede fundering te vormen alsook bleken ze een veilige verbondenheid te geven. (Handelingen van de Apostelen 5:42; 12:12; Romeinen 16:5). De Kerk moest de Huiskerk wel hebben om te kunnen over leven.
In de kleine gemeenschap kon iedereen ook vlug de ware aard leren kennen van de andere en konden zij vlug weten hoe met elkaar om te gaan of hoe te reageren en/of bij te sturen. Het persoonlijk aspect kan ook meer aanspreken zodra de anonimiteitvoorkeur heeft kunnen naast zich leggen. Want vandaag de daag is een groot deel liever anoniem of deel uitmakende van een grijze massa. Om dan weer in een kleinere ruimte te treden of samen te komen in een kleine groep geeft hun misschien het gevoel zich bloot te moeten geven.
Feit is wel dat men elkaar veel vlugger zal kennen. Maar hierdoor kan de band ook veel sterker worden en kan men ook veel betere resultaten behalen in het groeiproces.
Christus heeft ons de opdracht gegeven om de Goede of Blijde Boodschap uit te dragen en om leerlingen te maken. Daarom moet de bedoeling van onze bediening ook zijn anderen tot het geloof te brengen en heb op de weg te brengen om ook het Goede Nieuws verder uit te dragen.
de beleving van het christelijk gevoel, namelijk Jezus in ons dragen kan veel makkelijker gebeuren in de kleine gemeenschap dan in de onpersoonlijke praatgroep op het internet.
Wat mij trouwens op valt in vele praatgroepen dat men dikwijls niet dieper wil na denken of verder wil zien dan zijn neus lang is (ik bedoel: gevormd is door de gevestigde doctrines en tradities en daar niet wil van afwijken).
Ook moet ik toezien hoe, alhoewel er vandaag veel meer middelen zijn om de Bijbel te bestuderen en om aan geloofsverdieping te doen, er uiteindelijk minder gelovigen zijn of blijven. Gemeenschappen lijken ook op veel plaatsen dood te bloeden, tenzij daar waar juist de groepsbeleving hoog op prijs wordt gesteld.
De Groeiende Gemeenschap kan daar dan een  Geestelijk verrijkende Studie Gemeenschap zijn. daar waar met elkaar omgaan, praktijk beoefening, falen en slagen zijn toegelaten en gewaardeerd, ziet men dat er bakens kunnen gevormd worden om een groeiende kerkgemeenschap te krijgen.

2 thoughts on “Kleine gemeenschappen voor geloofsvorming en verspreiding

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.