Opvallende verschuivingen in kerkversiering

Toen ik dezer dagen in Trier enkele evangelische kerken binnen ging vond ik in sommige gebouwen verrassend veel versieringen, tot zelfs prenten die men kan vinden in de katholieke kerkgebouwen.
Het verwonderde mij zelfs dat op sommige preekstoelen afbeeldingen stonden van Jezus met Maria en Johannes, en er zelfs een idee werd gecreëerd dat ook heiligen er werden vereerd.
Wat een tegenstelling vond ik een week later in de kapellen van de B-pier voor de Internationale vluchten in Zaventem. Herman Boon zaliger, heeft daar prachtige kapellen laten inrichten op een wijze die bezichtiging zeker waard zijn.

Brussels Airport
Een van de kapellen te Brussels Airport - Image by hsivonen via Flickr
Voor de Katholieken is een gebedsruimte voorzien waar kruizen en altaar gemaakt zijn van vliegtuigmateriaal. Het vleugeldeel als tafelblad is een prachtige vondst. Het motorkopstuk met dan de EU sterrenvlag achter het Mariabeeld vormt het gekende sterren aureool voor de Heilige Maagd. De Orthodoxe Kerk is gewoon een “museum pronkstuk” maar geeft even goed mogelijkheid voor innerlijke bezinningsruimte.
Wat een tegenstelling dan voor de protestantse ruimte. Sober maar toch uitnodigend tot innerlijke rust en bezinning. Prachtig ook dat in de Katholieke zo wel als in de protestantse ruimte verscheidene bijbelvertalingen ter beschikking lagen, plus aanvullend materiaal als folders en tijdschriften.
Ook de kapellen op de A-pier, voor de Shengenlanden, zijn de moeite waard om te bezoeken. en ik zou eenieder aanraden als zij op reis gaan om even in de gebedsruimten van de luchthavens binnen te springen.
Hoe verschillend het uiterlijk was voor de kleine ‘en-passantruimten in de luchthaven van Zaventem tegenover de bijna tegen de borst stotende versieringen in de kerken in Trier.
Daar blijkt duidelijk dat priesters ook daar hun stempel kunnen laten zien hoe zij God trachten te benaderen. Wij van onze kant kunnen ook daar een beeld vormen van de evolutie in die kerken. Hoe hun gedachten, hun Bijbelinterpretaties verweven geraken met menselijke gevoelens en tradities.
Als gelovige kunnen wij daar dikwijls ook tekenen zien van waar het denken gaat afwijken van de Schriftuurlijke inhoud. Die beelden kunnen ons ook verder ondersteunen in ons denken en ons laten inzien dat wij steeds moeten opletten om beelden geen grote invloed te laten hebben en ons zeker niet tot afgoderij mogen laten leiden.
+++
Ook de moeite ons eens te lezen:
  • Airports pitch sites as all-purpose transport hubs (usatoday.com)
    Some U.S. airports are waking up to the potential of some of their key assets: buses, cars and trains headed their way and acres of unused land.

    They’re starting to see themselves as all-purpose transportation centers — so-called intermodal hubs — where national, regional or metro rail, local buses, rental cars, taxis and shuttle operations are consolidated.

2 thoughts on “Opvallende verschuivingen in kerkversiering

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.